Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Zilveren Kruis

Vanaf 1 januari 2018 kunnen wij geen cliënten meer in zorg nemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of een van de labels die gelieerd zijn aan het Zilveren Kruis.

De toegang tot ongecontracteerde zorg voor Zilveren Kruis verzekerden is zo moeilijk geworden dat wij uitsluitend cliënten in zorg kunnen nemen die zelf in staat zijn om een PGB te beheren (of laten beheren).

Bent u Zilveren Kruis verzekerd en hebt u een restitutiepolis dan leggen wij u graag uit hoe alles werkt en kunt u op basis daarvan een juiste beslissing nemen.