Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Missie en Visie

Missie
Zorg zoals het hoort
Zelfstandig wonen en leven waarbij de cliënt de regie houdt en de nodige zorg en ondersteuning geboden wordt op een manier die past bij de persoonlijke levenssfeer.
Visie
De ontwikkelingen in de zorg maken dat steeds meer mensen thuis blijven wonen. Dit betekent ook dat de zorg thuis steeds complexer wordt, vooral voor mensen met dementie, mensen met ziekenhuiszorg of in de palliatieve en terminale fase. Onze zorgverlening wordt vooral afgestemd op het ziektebeeld van de cliënt en zorgverleners met kennis over de aandoening worden betrokken. Acare Thuiszorg zoekt voor haar cliënten altijd de best mogelijke oplossing.