Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Elektronisch cliëntdossier

Als u besluit gebruik te maken van onze zorgverlening, dan maakt uw coördinator of wijkverpleegkundige een elektronisch dossier voor u aan. Wij vinden het belangrijk dat u en/of uw naasten altijd inzage hebben in dit dossier. Vandaar dat wij werken met CarenZorgt.nl, bij aanvang van de zorg ontvangt u hiervoor de inloggegevens. U kunt hierin uw zorgplan raadplegen en ondertekenen, zien wie er op welk moment ingepland staat en de rapportages inzien. Vindt u het prettig dat uw kinderen meelezen, dan kunt u hen ook (beperkte) toegang geven tot uw dossier