Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Kosten

Kosten van de zorg:
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een zorgplan/indicatie nodig die gesteld is door een HBO-verpleegkundige. Al onze wijkverpleegkundigen hebben hiervoor een cursus gevolgd.

Voor wijkverpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico.

 

Rechtstreeks declareren:

Onze organisatie heeft met alle grote verzekeraars contracten afgesloten voor 2019. De wijkverpleegkundige zorg die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij ONVZ dan moet u eerst een machtiging aanvragen.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Sinds 1 april 2018 hebben wij een contract met Menzis zorgkantoor, de zorg die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. 

WMO:

Heeft u naast verzorging en verpleging ook hulp nodig bij het huishouden of individuele begeleiding dan kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste hulp. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan het zijn dat u recht heeft op huishoudelijke hulp en/of begeleiding individueel. U kunt dan kiezen voor een PGB. Wij hebben vanaf 1 januari 2017 contracten afgesloten met de gemeente Rheden en Arnhem.

Tarieven Particuliere Zorg

Wilt u particulier zorg inkopen (al dan niet vanuit een PGB) dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkverpleegkundige of casemanager of onze tarieven via het kantoor opvragen.

Richtlijnen tarieven:

Hulp bij het huishouden: € 25,00 per uur

Persoonlijke Verzorging € 45,00 per uur 

Begeleiding Individueel € 45,00 per uur

Verpleging vanaf € 55,00 per uur

Gespecialiseerde verpleging op aanvraag.

Er kan een toeslag op avond/nacht/weekend/feestdagen van toepassing zijn.

Voor nachtzorg, gespecialiseerde zorg en 24-uurs zorg maken wij gebruik van zelfstandige zorgverleners. 

Op basis van individuele behoefte en zorgvraag wordt altijd een offerte uitgebracht. Voor een zorgvraag die 24 uur per dag nodig is de richtprijs vanaf €22,50 per uur (oppaszorg) € 27,50 (persoonlijke verzorging) en €45,00 per uur (verpleging).  Nachtzorg minimaal 8 uur aaneengesloten vanaf €30,00 per uur (helpende niveau, slaapdienst).  Een en ander is ook afhankelijk van de tarieven die de zelfstandige zorgverleners rekenen. 

 

Eigen Bijdrage:

Heeft u een PGB WLZ of krijgt u zorg  in natura vanuit de WLZ of WMO dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Wilt u hierover meer weten dan kunt u de volgende website raadplegen:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp 

Per gemeente kan ook de eigen bijdrage regeling verschillen.