Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Raad van Toezicht

Acare Thuiszorg heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit drie leden.

Mevrouw C.F. (Clarisse) Chaillet-Gunning, voorzitter

De heer drs. G.J.C. (Gerard) Kortz

Mevrouw drs. F.(Fabienne) Tousain-Domerchie

De RvT vergadert ieder kwartaal volgens vaste afspraken. U kunt de RvT leden bereiken via: info@acarethuiszorg o.v.v. RvT