Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënten

 

Heeft u zorg nodig? Bel 026-3031950 of mail naar info@acarethuiszorg.nl, uw aanvraag wordt direct doorgegeven aan de casemanager dementie, coördinator WMO of wijkverpleegkundige.

De indicatie
Onze wijkverpleegkundigen (zij zijn allen bij Acare Thuiszorg in dienst) stellen de indicatie voor wijkverpleging en kunnen samen met u goed aangeven welk soort zorg u nodig heeft en hoeveel tijd daar mee gemoeid is. Zij zien er niet alleen op toe hoe de zorgverleners die worden ingezet volgens afspraak alles uitvoeren maar houden ook een oogje in het zeil hoe het met u en uw directe naasten gaat. Zij grijpen in wanneer dat nodig is en zullen dan met u en de zorgverleners in overleg gaan. Minimaal 2 keer per jaar komen de wijkverpleegkundigen extra langs om met u te evalueren over de voortgang van de zorg en wat u al dan niet in de nabije toekomst nodig heeft.

U kunt dus zonder indicatie bij ons terecht met uw vraag voor zorg en ondersteuning. Afhankelijk van de vraag zetten wij het juiste traject in werking zodat u de juiste indicatie krijgt en vervolgens datgene krijgt aan zorg en ondersteuning wat u nodig heeft.

Acare Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die oog heeft voor de cliënt. Uw wens en behoefte staan centraal bij het invullen van uw zorgvraag. Teams van verzorgenden en verpleegkundigen staan klaar om u de zorg te bieden die nodig is zodat u zo lang mogelijk in staat bent zelfstandig en zelfredzaam te blijven. 


Acare Thuiszorg biedt:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Nachtzorg
 • Particuliere 24-uurs verzorging en -verpleging (samenwerking met Particuliere Thuiszorg Nederland)
 • Begeleiding 
 • Huishoudelijke zorg
 • Dagelijkse ondersteuning (combinatie van begeleiding en hulp bij huishouden)
 • Terminale Zorg
 • Casemanagement dementie

 

Casemanagement dementie

Wilt u meer weten over dementie? Of heeft u vragen zoals hieronder staan?

 • Ik word wat vergeetachtig of mijn partner/echtgenoot wordt wat vergeetachtig. Is dat nu dementie?
 • Hoe krijg ik de zorg die nodig is? Is er een dagopvang of dagbesteding voor mij nu ik wat vergeetachtiger ben?
 • Hoe kan ik het beste mijn partner/echtgenoot benaderen nu hij zo vergeetachtig is? Hij kan zo boos op mij worden?

Deze vragen kunnen en ook andere vragen kunnen mensen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners hebben. Hiervoor kunnen zij terecht bij de Casemanager Dementie.

De casemanager dementie is opgeleid om op professionele wijze informatie en advies te geven aan de cliënt en diens mantelzorgers. De casemanager dementie begeleidt een cliënt met dementie en de eventuele partner gedurende de hele periode tot aan een eventuele opname in een instelling als het thuis echt niet meer gaat. Iedereen komt in aanmerking voor zorg van een casemanager dementie.

Wat is dementie?
Dementie is een voortschrijdend proces van een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Bij ruim 65% van de mensen met dementie is de ziekte van Alzheimer oorzaak van de verschijnselen.

De ziekte van Alzheimer  is een aandoening in de hersenen, waarbij geleidelijk aan steeds meer hersencellen beschadigen. Mensen met de ziekte van Alzheimer worden in toenemende mate vergeetachtig en er kunnen gevoelens van verwardheid of somberheid optreden.

Wat doet de Casemanager Dementie voor u?
De Casemanager Dementie kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er en 'niet pluis gevoel' ontstaat. Samen met de Casemanager onderzoekt u wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en om helder te krijgen wat er precies aan de hand is, maakt de Casemanager gebruik van professionele methodieken. Hij of zij werkt daarbij samen met uw huisarts.

Soms is er al een diagnose gesteld door uw behandelend arts en dan gaat de Casemanager samen met na wat uw wensen zijn ten aanzien van wonen, zorg en welke ondersteuning u nu en in de toekomst nodig heeft.

De Casemanager Dementie blijft de cliënt met dementie en zijn naasten/mantelzorgers gedurende het hele ziekteproces begeleiden. Hij of zij kent namelijk de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen. Concreet betekent dit:

 • advies, informatie en ondersteuning geven
 • zorgbehoefte inventariseren en individueel begeleiden
 • signalen opvangen, interpreteren en actie ondernemen
 • hulp- en zorgverlening regelen en begeleiden
 • belangen van de cliënt en zijn/haar mantelzorgers behartigen

Wilt u hulp van een casemanager dementie?
U kunt ons altijd bellen voor een afspraak. De Casemanager Dementie komt graag bij u thuis langs. De kosten van een Casemanager Dementie worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Onze Casemanagers dementie werken in Arnhem Noord, Arnhem Zuid en Velp (voor Velp hebben wij op dit moment een vacature).

Kristel van den Bosch

Miranda Hetterscheid

Karin Völkers

Zij zijn te bereiken via ons kantoor: 026-3031950 of u stuurt een mailtje naar: info@acarethuiszorg.nl

 

 


 •