Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënten

 

Heeft u zorg nodig? Bel 026-3031950 of mail naar info@acarethuiszorg.nl, uw aanvraag wordt direct doorgegeven aan de casemanager dementie, coördinator WMO of wijkverpleegkundige.

De indicatie
Onze wijkverpleegkundigen (zij zijn allen bij Acare Thuiszorg in dienst) stellen de indicatie voor wijkverpleging en kunnen samen met u goed aangeven welk soort zorg u nodig heeft en hoeveel tijd daar mee gemoeid is. Zij zien er niet alleen op toe hoe de zorgverleners die worden ingezet volgens afspraak alles uitvoeren maar houden ook een oogje in het zeil hoe het met u en uw directe naasten gaat. Zij grijpen in wanneer dat nodig is en zullen dan met u en de zorgverleners in overleg gaan. Minimaal 2 keer per jaar komen de wijkverpleegkundigen extra langs om met u te evalueren over de voortgang van de zorg en wat u al dan niet in de nabije toekomst nodig heeft.

U kunt dus zonder indicatie bij ons terecht met uw vraag voor zorg en ondersteuning. Afhankelijk van de vraag zetten wij het juiste traject in werking zodat u de juiste indicatie krijgt en vervolgens datgene krijgt aan zorg en ondersteuning wat u nodig heeft.

Acare Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die oog heeft voor de cliënt. Uw wens en behoefte staan centraal bij het invullen van uw zorgvraag. Teams van verzorgenden en verpleegkundigen staan klaar om u de zorg te bieden die nodig is zodat u zo lang mogelijk in staat bent zelfstandig en zelfredzaam te blijven. 


Acare Thuiszorg biedt:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Nachtzorg
 • Particuliere 24-uurs verzorging en -verpleging (samenwerking met Particuliere Thuiszorg Nederland)
 • Begeleiding 
 • Huishoudelijke zorg
 • Dagelijkse ondersteuning (combinatie van begeleiding en hulp bij huishouden)
 • Terminale Zorg
 • Casemanagement dementie •  
 •