Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Achmea Zilveren Kruis

Zilveren Kruis Achmea heeft op 10 juli 2018 de rechtszaak tegen Stichting Zorgrecht gewonnen. Clienten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of een van de andere labels die vallen onder Achmea kunnen niet zomaar wijkverpleging aanvragen zonder machtiging. Zij zullen eerst hun zorgplan moeten voorleggen aan hun verzekeraar en moeten bovendien de zorg eerst zelf betalen en vervolgens de rekening indienen bij de verzekeraar.

Stichting Acare vindt dit een zeer onwenselijke situatie en heeft daarom besloten geen cliënten meer in zorg te nemen die verzekerd zijn bij de Zilveren Kruis Achmea of een van de onderliggende labels. Hieronder ziet u om welke zorgverzekeringen het gaat.

  • Zilveren Kruis
  • De Friesland
  • OZF
  • Interpolis
  • Avero Achmea
  • Prolife en FBTO

Alle cliënten zijn inmiddels geïnformeerd door zowel hun verzekeraar als door onze wijkverpleegkundige. Wij adviseren alle bestaande en nieuwe cliënten contact op te nemen met hun zorgverzekeraar en via de zorgcoach hen te bemiddelen naar een zorgorganisatie waarmee de zorgverzekeraar wel een contract mee heeft afgesloten.