Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliëntenraad

Cliëntenraad Acare Thuiszorg

 

Acare Thuiszorg verleent wijkverpleging, WLZ- en WMO zorg  in Arnhem, Velp/Rozendaal.

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij geeft de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de cliëntenzorg en de organisatie raken.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit drie personen en we zouden graag versterking hebben.

Zij werken op vrijwillige basis en worden administratief ondersteund vanuit Acare.

De cliëntenraad onderstreept de visie van de organisatie, waarbij de cliëntenraad de belangen behartigt voor cliënten.

Zij doet dat door maatschappelijke tendensen,ervaringen en adviezen of opmerkingen van andere cliënten die zij doorkrijgen te bundelen en terug te koppelen. Dit alles met het doel om de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen.

Ieder jaar zal de directie van Acare de jaarplanning voorleggen aan de cliëntenraad en een reactie en adviezen zal gevraagd worden vanuit het algemene cliëntenperspectief. Deze adviezen zullen meegenomen worden door de directie van Acare en zullen verwoording krijgen in het beleid. Acare waardeert de inzet van de cliëntenraad en ziet haar als waardevol advies orgaan om haar pijlers en praktijk te toetsen  en aan te passen zodat de belangen van de cliënten en kwaliteit van zorg telkens punt van aandacht is en verbeterd kan worden.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw A. Senhorst, voorzitter

Mevrouw J. Wold, lid

De heer F. Gunning, lid

De heer H. van der Roest, lid

De cliéntenraad komt 3 tot 4 maal per jaar bij elkaar. In 2020 zijn de uitkomsten van de PREM besproken. 

Meedoen?

Bent u cliënt of directe mantelzorger van een cliënt die zorg ontvangt van onze organisatie en wilt u ook meedenken en meedoen in onze cliëntenraad?  Wij stellen deelname bijzonder op prijs. U kunt zich bij het onderstaande e mailadres aanmelden of telefonisch via ons algemene telefoonnummer 026-3031950

Heeft u een advies? 

Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over de zorg en het beleid van Acare. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over de zorg? Neem dan contact op via info@acarethuiszorg.nl t.a.v. Cliëntenraad

Wij waarderen uw reactie!

 

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen cliëntenbelang bevorderen.