Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliëntenraad

Cliëntenraad Acare Thuiszorg

 

Acare Thuiszorg verleent wijkverpleging, WLZ- en WMO zorg  in Arnhem, Velp/Rozendaal.

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij geeft de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de cliëntenzorg en de organisatie raken.

De leden werken op vrijwillige basis en worden administratief ondersteund vanuit Acare.

De cliëntenraad onderstreept de visie van de organisatie, waarbij de cliëntenraad de belangen behartigt voor cliënten.

Zij doet dat door maatschappelijke tendensen, ervaringen en adviezen of opmerkingen van andere cliënten die zij doorkrijgen te bundelen en terug te koppelen. Dit alles met het doel om de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen.

Ieder jaar zal de directie van Acare de jaarplanning voorleggen aan de cliëntenraad en om een reactie en adviezen vragen vanuit het algemene cliëntenperspectief. Deze adviezen zullen meegenomen worden door de directie van Acare en zullen verwoording krijgen in het beleid. Acare waardeert de inzet van de cliëntenraad en ziet haar als waardevol advies orgaan om haar pijlers en praktijk te toetsen  en aan te passen zodat de belangen van de cliënten en kwaliteit van zorg telkens punt van aandacht is en verbeterd kan worden.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw T. Bouhuijs, lid

Mevrouw C. Chaillet, voorzitter

Mevrouw R. van der Steen, lid

Mevrouw J. Tempel, lid 

De cliéntenraad komt 3 tot 4 maal per jaar bij elkaar. 

In 2022 is de cliëntenraad driemaal bijeen geweest, In deze bijeenkomsten zijn o.a.de PREM uitkomsten en de kwaliteitsaudits besproken. De cliëntenraad is betrokken geweest bij het bezoek van de inspectie IGJ en heeft de aanbevelingen naar aanleiding van dit bezoek besproken en verder onderstreept. Ook zijn de financiële zaken en ontwikkelingen in de zorg besproken. Een lid is per 31 december 2022 conform het reglement afgetreden en heeft zich niet opnieuw kandidaat gesteld. In 2022 zijn 3 nieuwe leden aangetreden. 

 

Meedoen?

Bent u cliënt of directe mantelzorger van een cliënt die zorg ontvangt van onze organisatie en wilt u ook meedenken en meedoen in onze cliëntenraad?  Wij stellen deelname bijzonder op prijs. U kunt zich bij het onderstaande e mailadres aanmelden of telefonisch via ons algemene telefoonnummer 026-3031950

Heeft u een advies? 

Via de cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over de zorg en het beleid van Acare. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over de zorg? Neem dan contact op via info@acarethuiszorg.nl t.a.v. Cliëntenraad

Wij waarderen uw reactie!

 

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen cliëntenbelang bevorderen.