Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Missie en Visie

Missie
Zorg zoals het hoort
Zelfstandig wonen en leven waarbij de cliënt de regie houdt en de nodige zorg en ondersteuning geboden wordt op een manier die past bij de persoonlijke levenssfeer.

Visie
De ontwikkelingen in de zorg maken dat steeds meer mensen thuis blijven wonen. Dit betekent ook dat de zorg thuis steeds complexer wordt, vooral voor mensen met dementie, mensen met ziekenhuiszorg of in de palliatieve en terminale fase. Onze zorgverlening wordt vooral afgestemd op het ziektebeeld van de cliënt en zorgverleners met kennis over de aandoening worden betrokken. Acare Thuiszorg zoekt voor haar cliënten altijd de best mogelijke oplossing.

Duurzaamheid
Alle ontwikkelingen in de maatschappij hebben ook gevolgen voor het werken in de zorg. Uiteraard proberen we vanuit de organisatie bij te dragen aan duurzaamheid. Dat doen we als volgt:

  • we gaan zuinig om met materialen en middelen
  • we maken gebruik van biologisch afbreekbare handschoenen in de zorg
  • daar waar mogelijk worden herbruikbare isolatieschorten gebruikt
  • alle verlichting hebben we vervangen door ledverlichting
  • in onze gebouwen zijn er zonneschermen en screens, zodat we de airco uitsluitend gebruiken bij extreme warmte
  • alle ramen zijn voorzien van dubbelglas
  • we hebben twee elektrische fietsen beschikbaar voor de zorgverleners die in de binnenstad zorg verlenen
  • we hebben twee elektrische auto's voor de wijkverpleegkundigen en gebruiken groene stroom voor het opladen
  • we maken gebruik van bedrijfsauto's met hybridetechniek
  • we scheiden ons afval