Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

In de wijk


Acare Thuiszorg vindt dat het welzijn van mensen voorop staat. Jezelf verbonden voelen met anderen en plezier hebben in het leven maken dat een ziekte draaglijk wordt of dat de behoefte aan hulp zelfs lange tijd voorkomen kan worden.

Dat betekent dat we ook in de wijken waar we werken zichtbaar moeten zijn. In Arnhem-Zuid en in Arnhem-Noord werken onze wijkverpleegkundigen en casemanagers vanuit de volgende locaties. In Arnhem-Zuid: locatie Het Pluspunt in Rijkerswoerd en in Arnhem-Noord aan de Wichard van Pontlaan.


In Velp hebben wij een samenwerking met Ons Raadhuis en worden cliënten gewezen op de mogelijkheden van Ons Raadhuis.
In Ons Raadhuis kunt u mensen ontmoeten die vitaal in het leven willen staan.
De activiteiten die daar plaatsvinden worden op vraag en behoefte samengesteld. De activiteiten die nu op de agenda staan zijn bijvoorbeeld gym, Tai Chi, schilderen, boetseren, schaken, creatief kleuren, ballet-fitness, samenkoken en eten, meditatie, deelnemen aan een lezing, concert, borrel of gespreksgroep. Er komen steeds nieuwe activiteiten bij, ook op verzoek van de bezoekers! Kijk voor recente informatie over openingstijden en activiteitenkalender op www.onsraadhuis.com

Veel van onze cliënten worden doorverwezen naar voorliggende voorzieningen zoals: de dagbesteding van SWOA in Arnhem, wijk- en buurtcentra en de buurtcentra in de gemeente Rheden.