Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Raad van Toezicht

Acare Thuiszorg heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit twee leden.

De heer C. Theewes , voorzitter

De heer E. Wentzel, lid

De RvT vergadert ieder kwartaal volgens vaste afspraken. U kunt de RvT leden bereiken via: info@acarethuiszorg o.v.v. RvT