Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Raad van Toezicht

Acare Thuiszorg heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit twee leden.

De heer C. Theeuwes, lid

De heer E. Wentzel, voorzitter

De RvT vergadert een aantal malen per jaar. U kunt de RvT leden bereiken via: info@acarethuiszorg o.v.v. RvT