Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw gegevens en waarom verwerken we uw gegevens?

Om u de zorg te kunnen leveren die u wenst en nodig hebt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat uw zorgverlener moet weten waar u woont, maar ook voor de financiering van uw zorg door de gemeente, uw zorgverzekering of het zorgkantoor. Wij verwerken uw BurgerService Nummer (BSN), geboortedatum en uw adresgegevens. Deze gegevens controleren wij bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) en we verifieren uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Daarnaast kan het voor de financiering van uw zorg noodzakelijk zijn om uw verzekeringsgegevens op te vragen. Indien nodig, bijvoorbeeld een contactpersoon in geval van nood, noteren wij ook de naam en het telefoonnummer van door u opgegeven contactpersonen. Om goed te kunnen samenwerken met andere zorgverleners in uw netwerk leggen wij de gegevens van uw huisarts, apotheek en eventuele specialisten of andere hulpverleners vast in uw dossier. Uw wijkverpleegkundige of coordinator noteert relevante informatie omtrent uw ziektegeschiedenis, medicatiegebruik, allergieen en persoonlijke informatie om uw zorgplan op te kunnen stellen.

Hoe komen wij aan onze informatie en wat waarvoor hebben wij deze nodig?

Wanneer u zelf contact met ons hebt opgenomen voor zorg geeft u onszelf alle informatie die nodig is. Het kan ook voorkomen dat uw gegevens bij ons terecht komen via een verwijzer, zoals een gemeenteconsulent of ziekenhuis. Wij werken met de gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen in VECOZO, dit staat voor Veilige Communicatie in de Zorg. Hier wordt de benodigde informatie uitgewisseld om indicaties te versturen en te ontvangen en zorg te kunnen declareren. Tevens zijn wij aangesloten bij Zorgspoor om veilig een overdracht te verzenden naar of ontvangen van het ziekenhuis. Wij hebben deze gegevens nodig om u de juiste zorg te verlenen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wanneer u zorg in natura ontvangt, gebruiken wij uw BSN en naam om de zorg te kunnen declareren. Uw betrokken zorgverleners en kantoormedewerkers, voorzover dit voor hun werk noodzakelijk is, mogen uw dossier inzien en zonodig informatie en rapportages toevoegen. Met uw toestemming kunnen wij contact opnemen met overige zorgverleners. In levensbedreigende situaties zullen wij altijd benodigde hulp inschakelen.

Inzage in uw dossier: U heeft zelf inzage in uw dossier middels uw Caren-account, heeft u deze nog niet (geactiveerd), dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Zo kunt u zelf zien of alle informatie juist is en zonodig aan (laten) passen.

Bewaartermijn: Uw papieren dossier, voorzover wij dat hebben wordt 15 jaar bewaard (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst), eventuele medicijntoedienlijsten worden 2 jaar bewaard. Uw digitale dossier kunnen wij niet zomaar verwijderen, uw dossier is gekoppeld aan de aan u geleverde zorg en blijven nodig om ook achteraf de zorg te verantwoorden. Heeft u nooit gebruik gemaakt van onze diensten, maar uw gegevens zijn toch bij ons terecht gekomen, dan zullen wij deze direct verwijderen. 

Functionaris gegevensbescherming en klachten: Wij zijn aangesloten bij de Functionaris Gegevensbescherming van CareSecure

Onze functionaris is Peter van der Zwan van CareSecure. Twijfelt u aan onze wijze van verwerking of heeft u een klacht, neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via peter.vanderzwan@caresecure.nl. U kunt met uw klacht ook altijd terecht bij de autoriteit persoonsgegevens

Het elektronisch cliëntensysteem ONS van Nedap en het geautomatiseerde boekhoudprogramma en HR/salarisprogramma voldoen geheel aan de eisen van de privacywetgeving.