Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Werken bij Acare Thuiszorg

Als zorgverlener in de thuiszorg werk je zelfstandig bij clënten thuis. Dat je je werk alleen doet, betekent niet dat je alleen werkt. Als zorgverlener maak je deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit huishoudelijke hulpen, verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders. Gezamenlijk zorg je dat de cliënten zo goed mogelijk geholpen worden. Dag en nacht is er iemand bereikbaar voor calamiteiten. Tijdens teamoverleggen bespreken we casussen en krijg je inhoudelijke verdieping. Je kan altijd collega's raadplegen voor advies en waar nodig organiseren we extra bijscholingen