Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliëntveiligheid

Medicatiebeleid:ons beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.

 

Reanimeren wel/niet: De wijkverpleegkundige zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is dit met de huisarts besproken en vastgelegd dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.

 

Vrijheidsbeperkende maatregels: ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregels die een cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan. Ook zullen wij geen zorg verlenen als de cliënt duidelijk laat merken dat hij/zij dit niet wil. Wij volgen hierin de Wet Zorg en Dwang.

 

Mantelzorgondersteuning: uw mantelzorger is een hele belangrijke persoon als het gaat om zelfstandig wonen thuis. Onze wijkverpleegkundigen en casemanagers zullen er dus ook alles aan doen om de mantelzorger te ondersteunen daar waar we kunnen. Maar soms is het ook nodig dat er extra hulp nodig is. Wij kunnen voor u een mantelzorgmakelaar inschakelen of bemiddelen bij een aanvraag voor respijtzorg zodat uw mantelzorger even tot rust kan komen.