Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Ketenpartners

Wij werken samen met

Actiefzorg (www.actiefzorg.nl)

Clientondersteuning.nl (085-0712863)

Huisartsen in de regio Arnhem, Rheden en Rozendaal (www.onzehuisartsen.nl)

Diëtisten Vitasens (www.vitasens.nl)

Mantelzorgmakelaar Elise Lentjes (www.eliselentjes.nl)

Wijkcentra 

Wijkteams in Arnhem en WMO loket Rheden

Ziekenhuizen in de regio Arnhem/Nijmegen 

Attent Zorg en Behandeling (www.attentzorgenbehandeling.nl)

STMG (www.stmg.nl)

STMR (www.stmr.nl)

Stichting Samen Zorgen

Stichting Innoforte (incl. Vreedenhoff)

Thuiszorg Groot Gelre

TVN zorgt (www.tvnzorgt.nl)

Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertholet in Velp (www.praktijkouderengeneeskunde.nl)

Parago (www.parago.nl)

Ons Raadhuis te Velp (www.onsraadhuis.com)

Particuliere Thuiszorg Nederland (www.particulierethuiszorgnederland.nl)

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (www.VPTZarnhem.nl)

Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg Arnhem (www.mvtarnhem.nl)

Wij zijn aangesloten bij de keten dementie in de regio Arnhem (www.ndao.nl)

Wij zijn aangesloten bij Samen in de Wijkzorg (www.samenindewijkzorg.nl)

Wij maken gebruik van Zorgdomein, Siilo en OZO Verbindt Zorg voor veilige communicatie over, voor en met cliënten en hun netwerk.

Wij zijn aangesloten bij Zorgnet Arnhem (www.zorgnetarnhem.nl)

Wij zijn aangesloten bij de keten Palliatieve Zorg

Wij zijn aangesloten bij het oncologisch netwerk Arnhem

Wij zijn lid van V&VN (www.venvn.nl)

Wij maken gebruik van Zorg voor Beter: www.zorgvoorbeter.nl

Wij hebben contracten met de gemeenten in het gebied Centraal Gelderland voor huishouding, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Wij hebben contracten met de volgende grote zorgverzekeraars voor de zorg die onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) valt.

- CZ/Ohra (www.cz.nl)
- VGZ (www.vgz.nl), inclusief IZ, Unive
- ​Menzis (www.menzis.nl), inclusief Anderzorg en Hema
- Achmea Zilveren Kruis (www.achmea.nl), inclusief FBTO, Interpolis en De Friesland
En verder ook met DSW, Zorg en Zekerheid, Eno, A.S.R. en ONVZ

Wij hebben een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor voor het bieden van zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ)