Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Kosten

Kosten van de zorg:

Wijkverpleging:
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een zorgplan/indicatie nodig die gesteld is door een HBO-verpleegkundige. Al onze wijkverpleegkundigen hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Voor wijkverpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico.Onze organisatie heeft met alle grote verzekeraars contracten afgesloten. De wijkverpleegkundige zorg die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Sinds 1 april 2018 hebben wij een contract met Menzis zorgkantoor, de zorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning) die u nodig heeft kunnen wij rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. 

Hulp bij het huishouden en begeleiding individueel:

Heeft u naast verzorging en verpleging ook hulp nodig bij het huishouden of individuele begeleiding dan kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste hulp. Voor huishoudelijke hulp of begeleiding individueel heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Heeft u een WLZ indicatie dan wordt de hulp bij het huishouden of de begeleiding vergoed door het zorgkantoor. Uiteraard kunt u ook particuliere huishoudelijke hulp inkopen.

Onze organisatie heeft contracten met de gemeentes in Centraal Gelderland.

Tarieven Particuliere Zorg

Wilt u particulier zorg inkopen (al dan niet vanuit een PGB) dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkverpleegkundige of casemanager of onze tarieven via het kantoor opvragen.

Tarieven vanaf 1-12-2023:

Hulp bij het huishouden: € 32,50 per uur

Persoonlijke Verzorging € 59,00 per uur

Begeleiding € 60,00 per uur

Verpleging € 65,00 per uur

Gespecialiseerde verpleging op aanvraag.

Er kan een toeslag op avond/nacht/weekend/feestdagen van toepassing zijn.

Voor nachtzorg, gespecialiseerde zorg en 24-uurszorg maken wij gebruik van zelfstandige zorgverleners. 

Op basis van individuele behoefte en zorgvraag wordt altijd een offerte uitgebracht. Voor een zorgvraag die 24 uur per dag nodig is de richtprijs vanaf €38,00 per uur.  Nachtzorg minimaal 8 uur aaneengesloten vanaf €47,50 per uur.   Een en ander kan ook afhankelijk van de tarieven die de zelfstandige zorgverleners rekenen. 

Eigen Bijdrage:

Heeft u een PGB WLZ of krijgt u zorg  in natura vanuit de WLZ of WMO dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is voor de WMO een vast bedrag per maand (in 2023 was in dit € 19,00 per maand), voor de WLZ is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Wilt u hierover meer weten dan kunt u de volgende website raadplegen:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp