Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Nieuws

Keten Dementie Arnhem

 
What do you want to do ?
New mail

Coronavirus

Onze organisatie volgt de richtlijnen van het RIVM. Daarbij hebben we de bezetting op onze kantoren beter gespreid. Scholingen en besprekingen zoveel mogelijk afgelast. Wat telefonisch kan heeft de voorkeur boven bezoek. De wijkverpleegkundigen zetten extra zorg in bij de zeer kwetsbaren als er voldoende capaciteit is.

Zorgverleners die ziek zijn en koorts hebben blijven thuis.

Alle zorgverleners passen hygiëne maatregelen toe.

 

Gecertificeerd

Eind 2017 is Acare Thuiszorg extern geaudit door Certificatie in de Zorg en wij zijn dan ook superblij dat we voldoen aan de eisen die gesteld worden. Binnenkort ontvangen het certificaat en zullen we deze ook zichtbaar maken op onze website.

Start weekendhuis

 

Weekendhuis voor gezelligheid en ondersteuning

De zilverwijsuitjes programma 2017

Gezellig op reis met                                    

Verhuizen

Per 1 januari 2017 hebben wij een nieuw vestigingsadres: Wichard van Pontlaan 141, 6824 GH te Arnhem. Vanaf medio januari zijn wij dagelijks geopend tussen 9 en 16 uur. 

Onze spreekuren in Arnhem zuid blijven ongewijzigd.

WMO contracten

Met ingang van 1 januari 2017 is Acare Thuiszorg gecontracteerd voor hulp bij het huishouden en begeleiding thuis van kwetsbare burgers in de regio Centraal gelderland. Dat betekent voor onze cliënten dat wij deze zorg vanaf 1 januari 2017 in natura kunnen bieden. Wel zo makkelijk als u er tegenop ziet om de WMO zorg in de vorm van een PGB (persoonsg ebonden budget) te ontvangen.

Zorgverzekering kiezen:

Tot en met 31 december 2016 kunt u nog uw zorgverzekeraar kiezen of uw polis wijzigen. De nieuwe polis gaat in vanaf 1 januari 2017.

Het cliëntvriendelijke beleid van Zilveren Kruis!

  Zilveren Kruis maakt het zijn verzekerden die kiezen voor een ongecontracteerde aanbieder extra moeilijk. Volgens de klantensercvice kan de ongecontracteerde zorgaanbieder een betalingsovereenkomst afsluiten met Zilveren Kruis. Dat antwoord krijg je keurig per email toegestuurd. Wel zo makkelijk voor de verzekerde. De zorgaanbieder kan dan via VECOZO de declaraties indienen. Dat kan bij VGZ en ONVZ toch ook. Maar de afdeling die daar over gaat geeft door dat het momenteel niet mogelijk is om een betalingsovereenkomst af te sluiten. Wanneer dan wel?

Zomerse Zorg

Tijdens de vakantieperiode gaan zowel een aantal cliënten als zorgverleners op vakantie. Wij hebben in april al actie ondernomen en hebben extra zorgverleners ingezet om de vakantietijd goed te overbruggen. Omdat we veel aanvragen verwachten deze zomer kunnen we nog steeds verzorgenden IG en verpleegkundigen inzetten die als zzp-er zorg verlenen. Met name in de 24 uurs zorg en de palliatieve nachtzorg krijgen we veel vragen door heel het land.

Menzis hanteert nog meer "eigen" regels

Wat schetst onze verbazing vandaag? Een van onze cliënten die verzekerd is bij Menzis krijgt de ingediende factuur terug. De factuur was reeds vergezeld van de indicatie en het zorgplan en voldoet dus aan alle eisen die vermeld zijn in de voorwaarden. Neen,  nu moet de cliënt alles opnieuw indienen met daarbij het overzicht van alle geleverde zorgmomenten en kopietjes van de diploma's van de zorgverleners. Misschien wordt het tijd dat Menzis een weekje mee komt lopen in Arnhem op ons kantoor.