Home
 026-3031950        info@acarethuiszorg.nl

Cliënttevredenheid

Onze cliënten hebben meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek.

Gemddeld scoren wij een rapportcijfer van 9,6

Ruim 96% van onze cliënten beveelt ons aan.

Ook op Zorgkaart Nederland scoren we hoog.